Ποιός είναι οσκοπός του Συλλόγου

Ενότητα

Η ενότητα και η μαζικοποίηση όλων των συνταξιούχων πολιτικών υπαλλήλων του Πολεμικού Ναυτικού.

Δεσμοί

Η σύναψη στενών συναδελφικών δεσμών μεταξύ των μελών.

Θέρετρα

Η παρακολούθηση και φροντδα για την συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στα θέρετρα του Π.Ν. τόσο των ιδίων των μελών όσο και των μελών των οικογενειών τους, ενεργώντας σχετικά στο ΓΕΝ.

Νομοθεσία

Η μελέτη και παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της εν γένει συνδικαλιστικής και χρηστής νομοθεσίας της χώρας.

Συμφέροντα

Η υποβολή υπομνημάτων, εγγράφων, αναφορών κλπ για κάθε ζήτημα που αφορά το σκοπό του Συλλόγου, τα μέλη, τις εργατικές και γενικότερα τις επαγγελματικές σχέσεις κα τα συμφέροντα των μελών.

Εξύψωση

Η πνευματική και ηθική εξύψωση των μελών του Συλλόγου.

Φροντίδα

Η παρακολούθηση και φροντδα για την απλούστευση των διαδικασιών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαψλης των μελών του Συλλόγου στο ΝΝΑ.

Ψυχαγωγία

Η παροχή ψυχαγωγίας στα μέλη με την οργάνωση εκδρομών, συνεστιάσεων κλπ.