Δείτε τη σύνθεση τουΔιοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις αρχιαιρεσίες της 8ης Φεβρουαρίου 2020 και την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17ης Φεβρουαρίου 2020 προέκυψε η νέα σύνθεση του Δ.Σ. που έχει ως εξής:

01

Πρόεδρος

Ρεβέκκα Ανδροβιτσανέα
02

Αντιπρόεδρος

Ευδοκία Μαζαράκη
03

Γενικός Γραμματέας

Ευάγγελος Γκούβαλης

04

Ταμίας

Μαργαρίτα Ξενικού
05

Μέλος Δ.Σ

Νικόλαος Δεληγιάννης

06

Μέλος Δ.Σ

Σπύρος Ζαβιτσάνος
07

Μέλος Δ.Σ.

Λάζαρος Σαρόγλου
Image